Informacja o ochronie danych:

Zbieranie, przetwarzanie i używanie danych osobowych

Aby odwiedzić nasz sklep internertowy, nie muszą Państwo wpisywać żadnych danych osobowych. Zapisane zostają jednynie anonimowe dane dostępu bez identyfikacji osobowej, jak np. nazwa Państwa usługodawcy internetowego, strona, przez którą Państwo nas odwiedzają lub nazwa żądanego pliku. W celu pobrania danych można korzystać z tzw. Cookies, które zbierają i zapisują dane wyłącznie anonimowo lub w formie pseudonimu i nie zezwalają na wykorzystywanie Państwa danych osobowych.

Dane osobowe umożliwiające identyfikację osobistą są zbierane przez nas tylko wtedy, gdy zostaną one nam przekazane przez użytkownika w sposób dobrowolny przy okazji składania zamówienia i rejestracji. Zebrane dane używamy wyłącznie w celu zrealizowania zamówienia. Przekaznanie danych podmiotom trzecim następuje tylko w celu realizacji umowy. Nie przekazujemy i nie sprzedajemy danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe są zbierane bez możliwości dostępu do nich przez podmioty trzecie. Nasza strona internetowa jest chroniona przez stosowanie odpowiednich środków technicznych przed uszkodzeniem i zniszczeniem danych oraz nieupoważnionym dostępnem do nich.

Prawo do uzyskania informacji o danych i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

W każdym momencie bez konieczności podania powodów mogą Państwo bezpłatnie uzyskać informacje o zebranych przez nas Państwa danych. Użytkownik ma prawo zażądać zablokowania, poprawienia lub usunięcia zebranych przez nas danych. Zgoda udzielona nam na zbieranie i przetwarzanie danych może w każdej chwili bez podania przyczyny zostać cofnięta.